Üldinfo
 Teenused
 Teenuse Hind
 KontaktContextus OÜ
Raamatupidamisteenused
(+372) 6618787
Nafta 1 10152 Tallinn 
info@contextus.ee


ee ru eng fi 

Üldinfo

Osutame finants-, maksu – ja raamatupidamisarvestusalaseid  teenuseid  lähtudes Eesti heast  raamatupidamistavast  ja  Eesti maksuseadustest.

Eesti hea raamatupidamistava   on sätestatud  Raamatupidamise seaduses  ( RPS )   ning  Raamatupidamise Toimkonna juhendites  ( RTJ )  ning tugineb rahvusvahelistele finantsaruandluse standarditele  ( IFRS ) .

Eesti hea raamatupidamistava eesmärgiks  on võimaldada eelkõige väiksematel ja keskmise suurusega ettevõtetel koostada mõistlike kulutustega  IFRS-i  põhimõtetele tuginevaid aruandeid .

Meie  eesmärgiks on  töötada põhimõttel, et  iga kliendile väljapakutav lahendus  kujuneks vajadusel  kollektiivse arutelu käigus ning rajaneks EV raamatupidamise korraldamise põhinõuete ja maksuseaduste tundmise kõrval alati ka väljakujunenud  praktikale.

Aitame oma klientidel tegelda oma põhitegevusega, muret tundmata raamatupidamisarvestuse ja maksuarvestuse korraldamise üle .

Teeme kõik, et klient saaks parima ning teda rahuldava lahenduse .

Selleks  on  firma  töösse kaasatud   suure kogemustepagasiga  finants- , maksu - ja  raamatupidamisarvestuse spetsialistid.

Teenindame kliente eesti, vene, inglise ja soome keeles.